Konec šole je tu in vsi smo že v nizkem štartu za počitnikovanje! Ste pripravljeni na vroče poletne dni in oboroženi za na plažo? 😁

Da bodo vaši skupni trenutki še bolj radostni, smo v naši nakupovalni galeriji ob koncu šolskega leta za vas pripravili super nagradno igro v sodelovanju s trgovino Baby Center Slovenija!

Z veseljem vam sporočamo, da bomo skupaj podarili 10 simpatičnih nagrad. Prejmete lahko brisače za na plažo s čudovitimi Baby center ilustracijami, napihljive žoge, otroške bazenčke in napihljive koše!

V nagradni igri lahko sodelujete na naši facebook strani: https://www.facebook.com/nakupovalnagalerijaArkadia.  Vse kar morate storiti je, da v komentarju pod objavo nagradne igre na strani označite prijatelja, s katerim si želite preživet en super počitniški dan. S tem vstopite v žreb za prisrčne praktične nagrade – kako preprosto, kajne? Med vsemi komentarji bomo v četrtek 2.7.2020 izžrebali 10 srečnežev, ki bodo prejeli nagrado.

1,2,3… GREMO! 🥳😄

 

 

 

 

Pravilnik nagradne igre »Gremo na plažo!«

1.člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre GREMO NA PLAŽO! Je Moderna nakupovalna galerija Arkadia, Virska cesta 21, 1233 Dob. Nagradno igro za organizatorja izvede FM Agencija d.o.o, Podutiška cesta 92, 1000 Ljubljana.

2.člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od srede 24.6.2020 do srede 1.7.2020. Razglasitev zmagovalcev v četrtek 2.7.2020.

3.člen: Objava nagradne igre

Nagradna igra je objavljena na Facebook strani Moderne nakupovalne galerije Arkadia.

4.člen: Pogoji in navodila za sodelovanje v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno:

  • Pod objavo o nagradni igri označiti v komentar vsaj eno osebo.
  • Biti državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

5.člen: Nagradni sklad

Nagradni sklad je sestavljen iz sledečih petih artiklov:

https://www.babycenter.si/bc-home-brisaca-140-x-70-cm-zirafa-819877.html

https://www.babycenter.si/intex-napihljiva-zoga-barvna-604047.html

https://www.babycenter.si/intex-bazen-medvedki-604028.html

https://www.babycenter.si/intex-bazen-polzek-s-strehico-721465.html

https://www.babycenter.si/intex-plavajoci-obroc-721461.html

Nagrade ni mogoče zamenjati za druge izdelke ali denar.

6.člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v četrtek 2.7.2020 v prostorih FM Agencije d.o.o. Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz treh predstavnikov agencije. Komisija bo naključno izžrebala nagrajence. O žrebanju bo sestavljen zapisnik. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:

– Jaka Gornik / predsednik komisije

– Nina Sotlar / članica komisije

– Brina Selan / član komisije

O tem, če so izžrebani bodo nagrajenci obveščeni pod objavo nagradne igre in nato bodo pozvani, da se javijo v zasebnem sporočilu facebook strani Moderna nakupovalna galerijia Arkadia in izpolnijo Obrazec s podatki za prevzem nagrade.

7.člen: Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade

Osebne podatke nagrajencev organizator zbira in obdeluje za namen nagradne igre in akontacijo dohodnine. Če nagrajenec osebnih podatkov ne bo posredoval v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi, se smatra, da nagrade ne želi prevzeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca. Nagrado bo nagrajenec prevzel z osebnim dokumentom v Baby center poslovalnici v moderni nakupovalni galeriji Arkadia na naslovu Virska cesta 21, 1233 Dob. Nagrajenec mora organizatorju pred prevzemom nagrade vročiti izpolnjen Obrazec s podatki za prevzem nagrade, ki mora vsebovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko ter lastnoročni podpis. Nagrajenec je kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) pred prevzemom nagrade dolžan na obrazec zapisati davčno številko za namen akontacije dohodnine. V kolikor tržna vrednost nagrade presega 42 EUR, bo organizator za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne želi predložiti, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale neopredeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen.

8.člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre Moderna nakupovalna galerija Arkadia se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen izvedbe nagradne igre in obveščanja o prevzemu nagrade. Nagrajenec z izpolnitvijo Obrazca s podatki za prevzem nagrade daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine.

9.člen: Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja  in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je v nagradni igri izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izžrebani osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov.

10.člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani Moderne nakupovalne galerije Arkadia, ki je dostopna na: https://www.arkadiacenter.si/. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru spremenjenih okoliščin ali iz drugih utemeljenih razlogov spremeni oz. dopolni pravila te nagradne igre. Spremenjena oz. dopolnjena pravila bodo objavljena na spletni strani.

11.člen: Prenehanje obvez

S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

12.člen: Prekinitev nagradne igre

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

13.člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Ljubljani.

14.člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 24.6.2020.

V Ljubljani, 24.6.2020

Moderna nakupovalna galerija Arkadia